Това е един от основните изводи в Анализ на политическите платформи в сектор "Правосъдие" в периода 2010-2017, разработен от Центъра за законодателни оценки и законодателни инициативи (ЦЗОЗИ) в рамките на проект по оперативна програма "Добро управление", съобщи БСК.

Политическите сили, като цяло, не разбират проблемите на съдебната система, от което следва и изначалната неизпълнимост на политическите програми в частта им за правосъдна реформа, смятат авторите на анализа.

Проектът се осъществява в периода 2017-2018 и включва анализи за платформите на управляващите парламентарни мнозинства за съдебната реформа през 2010-2017, стратегиите за съдебна реформа, нормативната база в сферата на правораздаването преди и след приемането на стратегическите документи, докладите за дейността на съдилищата, формиране на изводи и препоръки.

Анализът на политическите платформи в периода 2010-2017 показва, че от общо 156 предвидени мерки в сектор "Правосъдие" са изпълнени едва 11, т.е. 7%. Частично изпълнени са 6% (10 мерки), а неизпълнени са 69% (108 мерки). За 18 от мерките (12%) няма данни за изпълнение, заяви на пресконференция днес от Николай Димитров, председател на Центъра за законодателни оценки.

"Това показва липсата на визия (дългосрочна и средносрочна) за реформа в системата. Освен това мерките често са декларативни и твърде общи. Те не поставят конкретни цели, нито пък предоставят начина, по който да бъде постигнато изпълнението им", каза Николай Димитров. Според него е необходимо по-широко участие на гражданското общество и организации в процеса по приемане, съответно – изпълнение на програмите и мерките.