Община Пловдив е обявила обществена поръчка за строежа на многофункционална спортна зала в двора на ЕГ "Иван Вазов". Предметът на поръчката е избор на изпълнител, а прогнозната й стойност е 858 хил. лева без ДДС или около 1 млн. лева с него.

Предвижда се залата да е с 885 кв. метра, да е подходяща за часове по физическо възпитание, за няколко вида спорт - баскетбол, волейбол, предвидени са и съблекални за мъже и за жени. Ще има и топла връзка с гимназията.

Оферти се приемат до 28 декември, а на 4 януари ще бъдат отворени. Идеята на общинското ръководство е залата да е готова до началото на следващата учебна година.