От Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа" призоваха в позиция за събитията от последните дни у нас "хората от трите власти - законодателната, изпълнителната и съдебната, да забравят за партийните си и личните пристрастия и интереси, за боричкането за надмощие и власт, да изпълняват служебните си задължения според закона и да осъзнаят, че са отговорни за съдбата на България".

Да си зададат въпроса - накъде вървим и докъде искаме да стигнем?, призоваха от организацията.

В своята позиция учителите от настояват за "проява на разум, мъдрост, национална отговорност от страна на всички участници в събитията". "Държавните институции, като Президентството, Министерския съвет, Народното събрание, Съда и Прокуратурата, трябва да гарантират гражданския мир и добруването на народа, да защитават демокрацията и демократичните процеси в България", заявяват от учителския синдикат.

В България и в света, отдавна има още две власти, които категорично се включват в обществения живот. Властта на медиите и властта на социалните мрежи. И това, което става по българските улици, го доказва. Разминаването между думи и дела в трите власти провокира включването в събитията на другите две. Но няма кой да говори от името на хората на улицата. И това - как да общуваме и да постигаме комуникативните си намерения, учим в училище. Дестабилизацията на държавата не е от полза за никого и в нито една сфера. "Диалог с викове и насилие не се води! Отговорни решения не се вземат под натиск, с ултиматуми и силни емоции", се посочва в позицията.

В нея се казва, че българските учители от Синдиката "Образование" са убедени, че "българското училище е територия на Знанието и Духа, че е Светилище на българщината и граденето на български ценности". Изпълняваме своя свят дълг да възпитаваме бъдещето на България, нашите деца и ученици. Да ги възпитаваме в дух на толерантност, добронамереност, диалогичност, да ги възпитаваме да са добри хора, да имат гражданска позиция и да са личности. Да се гордеят, че са българи. По примера на Вазов. Внушаваме им, че агресията и омразата, проявите на гняв не градят, не водят към добро, а вредят и рушат хармонията в отношенията между хората и в обществото. В този дух възпитаваме и собствените си деца в семействата си. Възпитанието на децата и учениците е дълг и на цялото българско общество. И ако има разминаване между това, което виждат на улицата, и това, което ги учим в детската градина и училище, вредата е голяма, рушим доверието им в правилата, в реда, в авторитетите.

Училището е надпартийно и надполитическо, но политиките в България се формират точно там. Не само образователните, а и всички важни национални политики. Те трябва да са съобразени с духовните, националните и религиозните ценности, заявяват от учителския синдикат с председател д-р Юлиян Петров.

От синдиката информират, че на 18 юли ще поднасят венци пред паметниците на Васил Левски в цялата страна. И призовават българите да си припомнят заветите на Апостола, които са толкова съотносими със злободневните събития и подсказват изход от създадената криза: "За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте и аз твойте кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно".