Общинският кръг на олимпиадата по математика за ученици в София се отлага за 16 януари 2021 г. от 9.00 часа, информира директорите на столичните училища началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град Ваня Кастрeва.

Тя уточнява, че по решение на директора на съответното училище общинският кръг на олимпиадата по математика за класовете от пети до седми, за които подготовката на изпитните материали се осъществява от училищни комисии, може да се проведе и на друга дата или час.

Промяната на общинския кръг на олимпиадата по математика е в изпълнение на изменение в заповед на министъра на образованието и науката за организирането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година.

Контролът по провеждането на общинския кръг на олимпиадата по математика за ученици се осъществява от директора на училището, съобщава началникът на РУО в София-град.