Метеоролозите и хидролозите от БАН излязоха с отворено писмо до министър-председателя, в което информират, че ще спрат работа и ще подновят протеста си заради продължаващото несправедливо разпределение на бюджета от ръководството на Академията, въпреки допълнително отпуснатите от правителството 15 милиона лева.

"Търпението ни се изчерпа. Време е и Държавата да направи задълбочена проверка как и за какво се разходват предоставяните от нея средства на БАН", се казва в писмото.

Учените от НИМХ отбелязват, че институтът продължава работата си ден за ден, единствено поради финансовата помощ от Министерството на образованието и науката.

"Не знаем докога може да продължи това финансиране и това не е изход от ситуацията, в която бяхме поставени", категорични са от НИМХ.

Те призовават правителството да предприеме спешно действия за извеждането на НИМХ от БАН с всичките му материални активи и необходимите за дейността му финансови средства. Това трябва да се случи възможно най-бързо, преди БАН да е успял с действията си да ликвидира дейността на НИМХ, продължаваща вече 128 години, се казва още в писмото.

Предложението е НИМХ да премине към Министерство на образованието и науката, като самостоятелна научна организация, второстепенен разпоредител на бюджетни средства.

"Запазването на статута на НИМХ на научна организация е важно, тъй като постигнатата с годините симбиоза на научната и оперативната дейност в НИМХ е едно от най-важните ни постижения, което следва да се запази и развие. С това ще се гарантира и пълноценната ни работа като Национална хидрометеорологична служба на Република България", уточняват служителите в писмото към премиера.

Документът завършва с това, че до извеждането от състава на БАН, НИМХ спира да изпълнява всякакви разпореждания и решения от страна на ръководни органи на БАН.