Националният институт по метеорология и хидрология при БАН има специфично място в структурата на БАН и той е едно от трите й звена или може би най-важното, което има постоянно възложени функции - за метеорологично обслужване на обществото и на редица сектори в него. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев след среща с председателя на БАН, с директора на НИМХ-БАН и с представители на метеоролозите, които днес протестираха заради недостиг на средства за дейността им.

Министър Вълчев припомни, че през 2018 г. бяха отделени допълнителни 15 милиона за БАН, като те вече са разпределени между институтите от Общото събрание на Академията.

"Затова през тази година ще търсим варианти за покриване на недостига в бюджета на НИМХ-БАН, а за 2019 г. имаме споразумение още от началото на 2018 г. бюджетната субсидия за БАН да бъде утвърдена от бюджета по дейности. Една от тези тези дейности ще е за метеорологичното и хидрометеорологичното обслужване на държавата и обществото", обясни министър Вълчев.

За тази година ще търсим възможности заедно с БАН, за да подпомогнем конкретни разходи на НИМХ-БАН от бюджетите на МОН и на БАН, добави той.

Работата на НИМХ-БАН е най-видима и обществото и държавата ни всеки ден са зависими от нея, и затова тази специфика на института трябва да бъде отчетена и от Общото събрание на БАН, коментира образователният министър.

Създалата се ситуация е в резултат на дългогодишното, системно недофинансиране на БАН, заяви председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски. Той отбеляза, че проблеми с финансирането имат и други институти на БАН, но най-видима е дейността на Националния институт по метеорология, защото тя е непрекъсната и 24-часова.

"НИМХ е уникален институт, в който са съчетани науката и приложната дейност, но при съставянето на бюджета от Общото събрание на БАН няма оперативна дейност, каквато съществува в института", обясни акад. Ревалски. Той каза, че "тази оперативна дейност на НИМХ трябва да бъде изведена на отделен ред", за да няма проблеми с финансирането на метеоролозите.

За недостига на средства в НИМХ ще търсим решения на стъпки и на първо време сме обещали над 160 000 лева, като 43 000 лева преведохме и чакаме обосновка от директора на института за другите 120 000 лева, каза акад. Ревалски.

Той добави, че ръководството на НИМХ е взело решение за осигуряване на средствата за допълнителен труд, за да знаят работещите в института, че за цялата година - основните им заплати и средствата за допълнителен труд, са осигурени. Заедно с МОН и с НИМХ ще търсим средства за издръжка на дейността на института, отбеляза председателят на БАН.

До този момент не се очертава намирането на всички необходими средства до края на годината и те ще бъдат търсени и осигурявани на траншове, за да не се прекрати дейността на НИМХ, каза неговият директор проф. Христомир Брънзов.

Той отбеляза, че от ръководството на института се безпокоят за осигуряването на дейността на всички системи за ранно предупреждение за бедствия от хидрометеорологичен характер, които са важни за много държавни структури. От тази дейност се определя взимането на важни решения, включително и от Националния щаб при бедствия, както и за превенция от тях, каза директорът на НИМХ.

Необходима е и промяна в Закона за БАН, за да се утвърждава субсидията на институтите по дейности, каза министър Вълчев. Ще предложим заедно със Закона за държавния бюджет такава промяна в Закона за БАН, добави той.

Обещанията за превод на средства засега отлагат спирането на прогнозите за времето, стана ясно от изказвания на представители на НИМХ след срещата.