Музикаутор подаде жалба до Европейската комисия за несъответствие на българското законодателство с правото на Европейския съюз относно частното копиране, с което държавата нарушава задълженията си на държава членка.

Става въпрос за копирането на произведения върху празни носители, например дискове, хард дискове, флашки и т.н. Ако в цяла Европа такива норми са разпространени и от тази дейност се генерират над 581 млн. евро за правоносителите, то в България правната уредба де факто не работи.

Българските институции многократно са алармирани за ситуацията, включително чрез резолюции от CISAC - Международната конфедерация на дружествата на автори и композитори, и целеви кампании, организирани от Музикаутор. Въпреки това тези сигнали досега винаги са били неглижирани от държавата.

Преди ден десет международни организации сезираха еврокомисаря в Цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел в подкрепа на аргументите на българското дружество. Това са:

- AEPO-ARTIS - Асоциация на европейските организации на изпълнителите
- BIEM - Международно бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане
- CISAC - Международна конфедерация на дружествата на автори и композитори
- EUROCINEMA - Асоциация на продуцентите на кино и телевизия
- EUROCOPYA - Европейска федерация на дружествата на продуцентите за съвместно управление на правата при частно копиране на аудиовизуално съдържание
- EVA - Европейски визуални артисти
- FIM - Международна федерация на музикантите
- GESAC - Европейска група на дружествата на автори и композитори
- IMPALA - Асоциация на независимите музикални компании
- SAA - Дружество на аудиовизуалните автори

В писмото си те посочват, че в продължение на много години липсата на работещ регламент в България нанася значителни вреди както на българските и европейски правоносители, така и на правоносители от цял свят.

Международните организации сигнализират, че българската система също така пренебрегва разпоредбите на Бернската конвенция, Договора на Световната организация за интелектуална собственост за изпълненията и звукозаписите (WPPT), както и Международния договор за свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост (TRIPS), които България и Европейският съюз са длъжни да спазват.

"Това е така, защото тя (българската система - бел. ред.) неоснователно накърнява законните интереси на правоносителите чрез ограничаване на тяхното изключително право на възпроизвеждане и същевременно не предоставя ефективен механизъм за справедлива компенсация за загубата на приходи или за вреда, причинена от актове на частно копиране", посочват още международните организации в своето писмо.