През 2021 година Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Алианс Медика Кепитъл ООД учредиха Консорциум "Дигитална медицина". Целта на консорциума е да вземе участие в разработване на проекти, програми и продукти в областта на изследванията и иновациите, свързани с нови приложения и системи за дигитална медицина.Повече подробности за това къде се намира България на картата на дигиталната медицина и защо у нас все-още няма единен регистър на онкоболните разказа в ефира на Радио София проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ "Св. Климент Охридски". По думите му, един от примерите за дигитална трансформация на сектора е проекта за 3D визуализация от образната диагностика базирана на изкуствен интелект.

Той каза още, че тази изследователска дейност ще бъде свързана и с образованието, като за начало ще бъдат подготвени две магистърски програми свързани с дигиталната медицина и трасплантологията. Другите цели, по думите на проф. Герджиков са създаването на единен регистър за онколечение, както и повишаване на нивото на педиатричното здравеопазване в България.

"Дигиталните възможности повишават възможностите във всяка област, включително и в медицинската област. Има неща, които човек не може да направи без съвременните технологии и това е целта - да приложим съвременните технологии така, че те да са в помощ на лекаря и оттам да са полезни на пациента", сподели проф. Герджиков.

Той заяви, че отпусканите средства за научноизследователска дейност са твърде малко и те не стигат за един университет в такъв мащаб и поради това основните финанси идват от проекти.

"Вече един цял програмен период беше посветен на осигуряването на допълнителна инфраструктура, нещо, което отдавна не се беше случвало и ние създадохме 4 различни центъра за върхови постижения", каза той и допълни, че консорциумът търси сътрудничеството е с научноизследователски партньори от Франция и Чехия.

Той упомена, че както за онколечението, така и за поредица от медицински области има нужда от създаването на регистри, в които да са налице необходимите данни за всички пациенти, което да помогне здравеопазването да се развива по информиран начин.

Проф. Герджиков допълни, че в последно време медицината се развива с бързи темпове и има много предизвикателства, но също така има и много перспективи.