Българското научно дружество по фармация не препоръчва лечение с "Ремдесивир" на пациенти с лека и умерено тежка форма на COVID-19.

Председателят на УС на дружеството и ръководител на Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология във Фармацевтичен факултет при МУ-София проф. Георги Момеков е изпратил становище до министъра на здравеопазване д-р Стойчо Кацаров относно лечението на хоспитализираните пациенти с COVID-19 с препарата, съобщават от пресцентъра на министерството.

Според проф. Момеков за пациентите с лек или умерено тежък COVID-19 и без нужда от респираторна подкрепа, лекарството не предлага значителна полза, а при пациенти на апаратна вентилация има дори неблагоприятно повлияване по отношение на някои от критично важните параметри. Експертът подчертава, че прилагането на "Ремдесивир" без отчитане статуса на пациента и особено при пренебрегване на естествения ход на болестта, е нерационално, като следва да се има предвид, че извън групите, при които се очакват ползи от лечението, в някои случаи съотношението полза-риск не е положително.

По думите му "Ремдесивир" е потенциално хепато и нефротоксичен, а отскоро в продуктовата характеристика е добавен рискът от брадикардия, като страничен ефект от терапията. Затова ролята на медикамента в базираното на доказателства лечение на COVID-19 в момента би следвало да бъде ограничена до хоспитализираните пациенти с висок риск от хипервъзпаление и прогресия до тежка форма, които са диагностицирани до 10 дни от началото на заболяването и изискват суплементиране с кислород, но не и апаратна вентилация, пише още в становището.

Според проф. Момеков свръхупотребата на медикамента извън формулираните базирани на доказателства препоръки, носи не само негативни икономически последици, но реално създава предпоставки за лишаване популацията, която би имала ползи от лечението, от достъп до "Ремдесивир", при същевременно прилагане на лекарството при пациенти, при които рискът от странични ефекти е по-голям от очакваните ползи.