Жители на Чепеларе затвориха 6 пъти по около двадесет минутки на продължение на 2 часа пътя между Смолян и Пловдив. Междувременно автомобилите бяха пускани на интервали и въпреки това се извиха големи опашки.

Причината за негодуванието на жителите на града е заради закриването на прокуратурата в населеното място.  Протестиращите издигнаха плакати с надпис "ВСС, искаме си прокуратурата", "След прокуратурата какво следва, господа" и др.

Решението на Висшия съдебен съвет е 11 районни прокуратури в страната да станат териториални отделения. В тези отделения прокурорите ще изпълняват и след 1.01.2019 г. в пълен обем законовите си задължения - ще участват в съдебни заседания, ще дават дежурства и ще приемат граждани. По никакъв начин правоприлагането в посочените населени места няма да бъде нарушено, а ефективното изпълнение на работата на прокуратурата ще бъде гарантирано чрез адекватно разпределение на натовареността и оптимално използване на ресурсите, уверяват от прокуратурата.

"Жителите на общината считат, че решението е взето непрозрачно,  трябвало е да бъде обсъдено с тях и е немотивирано и несъобразено с редица значими фактори - географски, демографски, икономически, социални и други. Изненадани от това решение са и представителите на местната власт, които също не са били информирани.

Протестиращите се заканиха с нови блокади, ако исканията им не бъдат чути.

Снимка: Смолян прес

Сред протестиращите бе и кметът на общината Славка Чакърова. Според нея ВСС не е спазил предварително оповестения критерий да не се закриват прокуратури, които са близо до големи курорти и до границата, а Чепеларе попада в обхвата и на двата критерия.Според нея, закриването на Районна прокуратура ще се отрази негативна на общината, както в демографски, така и в икономически план, съобщи "Смолян прес".

Чакърова сподели още, че гражданите са крайно обезпокоени от това решение и се надява то да бъде отменено.

Протестиращите се заканиха с нови блокади на пътя , ако исканията не бъдат чути.

По повод протести в Чепеларе срещу решение на ВСС от 19.07.2018 г. за закриване на районната прокуратура в града и разкриване там на териториално отделение на Районна прокуратура в областния град - Смолян, Пресцентърът на прокуратурата представи следната информация:

На 07.08.2018 г. е получена "Официална позиция" от Инициативен комитет за защита на човешките, гражданските и съюзните права на гражданите на Община Чепеларе, с председател адв. Тотка Динчева. Освен до главния прокурор, позицията е адресирана до президента, министър-председателя, министъра на правосъдието, Пленума на ВСС и Представителството на ЕК у нас. Твърди се, че закриването на Районна прокуратура Чепеларе ще наруши достъпа на гражданите до правосъдие и ще ги лиши от дейността на правоприлагане на територията на обшината. Според позицията, Инициативният комитет се създава, за да защитят гражданите "правото си на собствена Прокуратура в Чепеларе". Заявява се, че отстояването на това право ще включва провеждане на ефективни протести, първият от които ще се проведе на 24.08.2018 г.

На 23.08.2018 г. Пресцентърът на прокуратурата разпространи пълният текст на писмото на Прокурорската колегия на ВСС до кметовете и председателите на общинските съвети на всяко от единадесетте населени места, в които районната прокуратура се закрива съгласно решението на ВСС от 19.07.2018 г. и на нейно място се разкрива териториално отделение към Районна прокуратура в съответния областен град. Изрично е посочено, че в разкритите териториални отделения прокурорите ще изпълняват и след 01.01.2019 г. в пълен обем законовите си задължения - ще участват в съдебни заседания, ще дават дежурства и ще приемат граждани. По никакъв начин правоприлагането в съответните населени места няма да бъде нарушено, а ефективното изпълнение на работата на прокуратурата е гарантирано чрез адекватно разпределение на натовареността и оптимално използване на ресурсите.

Решението за закриване на единадесет районни прокуратури е прието, след внимателна преценка и анализ на няколко основни критерия:

- трайно много ниска или извънредно висока натовареност /на прокуратурата и индивидуална на прокурор/

- ниски стойности на натовареност по показателя "досег със съда", който включва всички актове и действия на прокурор във връзка с дейността на съда

- комплексни фактори: население на районите на действие на всяка районна прокуратура, брой общини, разстояние до областния център, специфични особености на района и др.

- кадрова обезпеченост /щатна численост на магистрати и служители/, няколкократно проведени процедури и прекратени процедури за избор на административни ръководители поради липса на кандидати.

 Районна прокуратура Чепеларе трайно е на последните места в страната по натовареност.

През 2015 г. при средна натовареност за 1 реално работил прокурор в районна прокуратура от 2.81, в Районна прокуратура Чепеларе  е е 1.28. През 2016 г. при средна натовареност от 3,07, тук е 1.22. През 2017 г. при средна натовареност за страната от 2.98, в Чепеларе тя  е 1.30. Натовареността на прокуратурата в Чепеларе, съобразно правилата, приети от ВСС за периода 01.01.2017 -31.12.2017 г. е 1.3 на 1 прокурор. За сравнение, за Районна прокуратура Харманли тя е 5.93, за Районна прокуратура Кърджали - 3.99, за Районна прокуратура Оряхово - 4.43.

По показателя "досег със съда" /всички актове и действия на прокурора във връзка с дейността на районния съд в града/, работата на прокуратурата в Чепеларе отново е сред най - ниските стойности за страната:

-при средна за страната за 2015 г. - 98.6, тук е 41.00;

-при средна за 2016 г. - 95.23, тук е 35.50;

-при средна за 2017 г. - 90.39, тук е 46.

С оглед бюджета на прокуратурата, стойността на един прокурорски акт в прокуратурата в Чепеларе е 294.69 лв. при средно за районните прокуратури в страната - 152.69 лв.

Щатът на прокуратурата в Чепеларе включва двама прокурори. И след 01.01.2019 г. те ще работят в териториалното отделение ще изпълняват в пълен обем законовите си задължения, включително ще участват в съдебни заседания, ще дават дежурства и ще приемат граждани.