Пет стъпки за избягване на проблемите, свързани с бялата е-рецепта за антибиотици и противодиабетни медикаменти, предлагат от Българския лекарски съюз. При липса на спешни мерки пък от съсловната организация заплашват с протести и съдебни дела за защита правата на лекарите и пациентите.

От съсловния съюз предлагат пет стъпки за избягване на проблемите:

  • паралелно използване на хартиена и е-рецепта за определен период от време;
  • бързо въвеждане на дигитален регистър на всички медикаменти у нас;
  • създаване на приложение за пациента с информация за лекарствените наличности в аптеките;
  • спазване на нормативната уредба по отношение на генеричната замяна и законови промени за повишаване контрола при отпускането на лекарства.

"Вече пети ден наблюдаваме последиците и тоталния хаос, настъпил след въвеждането на задължителната електронна рецепта за антибиотици и лекарства за диабет", отчитат от Българския лекарски съюз.

Проблемите, според съсловната организация, се изразяват в дискриминация на над две трети от лекарите в България, които не могат да изписват електронни рецепти, включително работещите в спешна помощ.

"Огромен брой върнати пациенти от аптеките с неизпълнени рецепти с настояване за промяна на терапията и то под натиск. Сред причините за връщане са липса на медикамента, неоткриване на рецептата в софтуера, несъвпадение с кодовете на лекарствата и др.", посочват от БЛС.

От БЛС подкрепят дигитализацията, включително и въвеждането на електронната рецепта като водещо средство за предписване на медикаменти, но "с електронната рецепта дигитализацията в здравеопазването не се изчерпва", допълват от организацията.

За решаване на проблема с дискриминацията на лекарите от БЛС предлагат въвеждане на паралелно използване на хартиена и електронна рецепта за определен период от време. През този период хартиената рецепта задължително да се качва от фармацевта в Националната здравно-информационна система и да се съхранява след изпълнението ѝ, подписана от пациента, с цел пълнота на досието на пациента и гарантиране на контрола при отпускане. Право на всеки лекар и неговия пациент е да решат хартиена или електронна рецепта да бъде издадена.

За да не се лутат пациентите, бързо да се въведе достъпен дигитален регистър на всички медикаменти, разпространявани на територията на България с отчитане в реално време на тяхната наличност в аптечната мрежа. Създаване на дигитално (интерактивно) приложение за пациентите, което да предоставя информация за наличностите на медикаментите в аптеките, предлагат още от БЛС.

Да се направят законови промени с цел повишаване на контрола при отпускане на медикаменти, както и гарантиране на правото на информираност на пациента за най-евтината алтернатива за лечение още на територията на лекарския кабинет.

"Считаме, че отговорните институции трябва да предприемат спешни действия за разрешаване на проблема, в противен случай си запазваме правото на протестни действия и възможността да защитим правата на лекарите и пациентите по съдебен път", заявяват в заключение от съсловната организация.

По-рано днес омбудсманът Диана Ковачева сезира здравния министър проф. Христо Хинков за големия брой сигнали и жалби за нарушени права, които постъпват в институцията след въвеждане закупуването на антибиотици и лекарства за диабетици само с електронна рецепта - от 16 октомври т.г. И отправи препоръка - да бъде регламентирана алтернативна възможност за предписване и отпускане с хартиена рецепта за посочените групи лекарствени продукти, с което да бъдат гарантирани правата на пациентите, както и професионалните права на работещите в системата медицински специалисти.

Заместник-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов каза днес, че продължава събирането на сигнали за пропуски в системата, за които ще се търси решение. Преди дни министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков посочи, че няма да се преустанови изписването на е-рецепти за антибиотици и за медикаменти за лечение на диабет.