2020 година постави пред всички нас редица предизвикателства, породени от епидемията от коронавирус. Наложи се да променим своето ежедневие, да преосмислим и реорганизираме нашата работа, да бъдем по-отговорни към себе си и околните, по-човечни и по-добри. С оглед продължаващата епидемиологична обстановка в страната стана ясно, че въпреки присъствената форма на обучение в училищата, ще се наложи да се преминава частично в обучение в електронна среда. Това ще се случва при обявяването на грипни и "дървени" ваканции, и при карантиниране на ученици, класове и училища. В новите условия българското училище съумя да продължи своята просветителска мисия и да работи активно, за да въвежда успешно обучение от разстояние в електронна среда, заявяват от синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа", с председател д-р Юлиян Петров.

В тази връзка синдикатът е направил национално проучване за готовността на образователната система за обучение от разстояние в електронна среда. Според анкетата 45,9 процента от учителите нямат служебно дигитално средство /лаптоп/, с който да могат да работят в или извън образователната институция. Останалите 54,1 процента са заявили, че имат служебни лаптопи на разположение за работа от разстояние.

Подобно е положението и при учениците - само 38 процента от тях имат дигитално средство за работа, а останалите имат само телефон или нямат никаква техническа осигуреност. Според респондентите 43,3 на сто от училищата имат отлична интернет свързаност, а в 52,9 на сто мрежовата осигуреност в образователните институции е лоша в повечето класни стаи или съвсем отсъства.

94,5 процента от учителите плащат с лични средства достъпа до интернет, а едва 1,7 процента са получили служебни средства за интернет. Оптимистично звучи фактът, че в 73,8 процента от училищата има изградена електронна платформа за обучение, в 14,1 процента в момента се изгражда и само в 12,1 процента няма такава.

Синдикатът "Образование" счита, че всички български учители, без изключение, трябва да получат служебни лаптопи, за да могат да работят ефективно, също и да превключват, когато е необходимо, за работа от разстояние.

"В никакъв случай не трябва да се разрушават от експерти на МОН създадените от образователните институции собствени училищни облаци, като се лобира за Office 365 или G-suite for education. Нека изборът си остане на българските учители и училищните им ръководства", настояват от синдиката. И са на мнение, че МОН и социалните партньори трябва да катализират процеса с изпълването на Националната електронна библиотека на учителите с електронни уроци по всички учебни предмети. Учителите следва да се мотивират и да им се заплати да предоставят електронните си продукти в нея.

Няколко години продължи националната програма за безплатен интернет на българските учители, но за разочарование на педагозите беше закрита. Необходимо е да се открие нова национална програма за служебен интернет за учители, заявяват от синдиката "Образование". И информират, че подкрепят повишаването на броя на разрешените извинени отсъствия по семейни причини. Също трябва да се увеличи и времето за предоставяне на извинителните бележки, съобразно извънредната ситуация.