300 броя дезинфектанти - под формата на спрей за ръце, предоставя Община Варна на фирма "Градски транспорт".

Те трябва да бъдат поставени на предната и задната врата в автобусите и тролейбусите за обществен превоз.

За служителите са осигурени и 200 броя предпазни шлемове.

Продължава и ежедневната дезинфекция на подвижния състав, като с препарат се обработват парапети, седалки и всички места, които пътниците докосват.