Областният информационен център-Варна ще оказва съдействие на местния бизнес при подаването на проектни предложения по процедурата "Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". Услугите на ОИЦ-Варна са безплатни, съобщават от общината.

Очаква се процедурата да стартира на 11 май тази година, финансирането в размер на 173 000 000 лева е осигурено от ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г.

Ще бъдат подпомагани предприятия, които са регистрирали поне 20% спад в своя оборот за април 2020г. спрямо средномесечния за 2019г.

Със средствата бизнесът ще може да покрие най-неотложните си нужди за наем, консумативи, суровини, заплати и други оборотни средства. За помощта могат да кандидатстват фирми с персонал до 50 служители, регистрирани преди 01.07.2019г., които извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на попадащите в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

Минималният размер на финансиране за един проект е 3000 лв., а максималният - до 10 000 лв. Подаването на проектни предложения ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020.

Всички, които се нуждаят от разяснения и помощ при подаване на електронния формуляр за кандидатстване след 11 май 2020г., могат да потърсят съдействие от Областния информационен център-Варна. Експерти от центъра ще се срещат с потенциални бенефициенти на място в офиса на пл. "Св. Св. Кирил и Методий" №2 (Козирката) при спазване на всички противоепидемични мерки.

Телефоните на ОИЦ-Варна са 052 820 911 и 052 820 955.