В консорциума са включени общо 26 партньори от страни от ЕС, свързани с управлението на речните басейни, хидро-метеорологичните рискове и промяната на климата.

Общият бюджет на проекта на 15 милиона евро. Бюджетът на Областна администрация Варна е 206 154 лева. Не се изисква национално съфинансиране или собствен принос от Областна администрация.

Стартът на проекта е през месец май т. г. и приключва през 2020 г..