Министърът на правосъдието Янаки Стоилов е сезирал Висшия съдебен съвет, че председателят на Софийски градски съд Алексей Трифонов няма българско гражданство. Данните за това са изпратени от министъра на Съдийската колегия.

След участието си в заседанието на ВСС Стоилов обясни, че проверката е извършена в отговор на журналистическо запитване. Установено е, че спрямо масивите за населението магистратът начело на СГС няма българско гражданство. Министърът допълни, че при пресъставянето на акта за раждане на Трифонов не са били установени основания за придобиване на българско гражданство.

"Не е посочено основание за създаването. Тъй като той е роден извън страната, трябва да е придобил друго гражданство", коментира Стоилов и допълни, че очаква Съдийската колегия да се произнесе по случая.

По повод оспорването на конкурсната процедура за назначаването на Трифонов за председател на съда, Върховният административен съд е постановил, че той притежава българско гражданство. "Съдът няма право да установява гражданство", обясни обаче министърът.

"Има известно противоречие между това, което се съдържа в масивите за населението и това, което е постановил съдът", каза Стоилов.

Проверка показва, че според чл. 162 от Закона за съдебната власт за съдия, прокурор или следовател може да се назначи лице, притежаващо само българско гражданство.

Янаки Стоилов коментира и като неоснователно искането на главния прокурор Иван Гешев Конституционният съд да обяви за противоконституционна разпоредбата от Закона за защита на свидетели, която предвижда прехвърляне на дълготрайните материални активи, ползвани от Бюрото по защита, на Министерството на правосъдието.

"Това искане е юридически неоснователно", заяви министърът на правосъдието пред медиите.

По думите му, както навремето активите са били предоставени от Министерството на правосъдието на прокуратурата, по този начин сега и обратният процес преминава. Стоилов обясни, че значителен размер от имуществото на Бюрото е преминало към прокуратурата до влизането в сила на промените в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Преди ден главният прокурор заяви, че КС вече е образувал дело. Гешев смята, че е нарушен и принципът на разделение на властите, тъй като законодателната власт е иззела и упражнила разпоредителни конституционни правомощия на изпълнителната.