Собственик на сървър, държан с месеци от прокуратурата без на практика да е послужил за нуждите на водено от нея разследване, осъди държавата в Страсбург (решението виж тук), съобщи "Лекс".

Сървърът е иззет напълно законно, но в решението си Европейският съд по правата на човека поставя въпроса за това колко време може да бъде задържан от разследващите и дава своеобразна препоръка в такива случаи те своевременно да копират необходимата им информация и да връщат техниката на собственика ѝ.

Случаят, по който се произнася европейският съд, е от 2010 г., когато по жалба на издателство беше разследван сайтът "Читанка" (chtanka.info), който представлява виртуална библиотека, на която може да бъдат намерени книги на български език в електронен вид.

На 21 юни 2010 г. след разрешение на съда е иззет сървър на пловдивчанина Лазар Пендов, на който частично се съхранява информация от "Читанка". На него се хостват и други сайтове, включително и един, собственост на самия Пендов и посветен на японската аниме култура. Мъжът не е разследван по делото и след като на 23 юни 2010 г. е разпитан от полицията, подава искане до Софийската районна прокуратура да му бъде върнат сървърът по реда на чл. 111 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Още тогава Пендов предлага на разследващите да копират информацията, която им трябва и да му върнат сървъра, защото това засяга дейността на много сайтове.

Междувременно на 29 юни по делото е възложена експертиза, като е разпоредено вещото лице да копира данните от сървъра. Тя обаче така и не е извършена, защото всъщност се оказва, че случаят с "Читанка" се разследва в Троян и делото в София е прекратено.

Така на 10 август 2010 г. Пендов отново пише до Софийската районна прокуратура, като изтъква и че на сървърите има лична кореспонденция на потребителите на неговия сайт за аниме и обяснява, че търпи и финансови загуби.

На 16 октомври 2010 г. пише до главния прокурор Борис Велчев и пак на 18 януари 2011 г. Още при първото писмо главният прокурор прави проверка и от СРП му казват, че при тях вече няма дело, а веществените доказателства са изпратени в Троян. На 14 януари 2011 г. обаче от Троян казват, че не знаят къде е сървърът, който си иска Пендов. Затова главният прокурор разпорежда на двете районни прокуратури да установят къде е той и ако не им е нужен за разследването да го върнат. Накрая се оказва, че той е останал в столицата и след 7 месеца и половина - на 8 февруари 2011 г. мъжът го получава обратно от СРП.

Пендов решава да заведе дело в Страсбург, тъй като смята, че е погазено правото му на собственост и свободата му на изразяване, тъй като отнемането на сървъра на практика е "ликвидирало" сайта му за аниме. Той е успял да възстанови някаква резервна негова версия, на която само е уведомил потребителите какво се случва със сайта.

Европейският съд по правата на човека постанови, че правата на Лазар Пендов са нарушени. В решението си той констатира, че собствеността му е отнета на законово основание и с легитимна цел, но установява, че продължителният период, в който на практика ненужно е държана от разследващите, е довел до погазване на правата му.

Въпреки че в постановлението за прекратяване на делото е записано, че веществените доказателства в София ще бъдат предоставени на разположение на прокуратурата в Троян, нито тя, нито тази в столицата, предприемат някакви допълнителни действия, насочени към разглеждането или освобождаването на доказателствата до намесата на главния прокурор, провокирана от жалбите на Лазар Пендов, пише съдът.

И заявява: "Фактът, че сървърът на жалбоподателя никога не е изследван за целите на наказателното разследване, което не е насочено срещу жалбоподателя, а срещу трети лица, възможността за копиране на необходимата информация, значението на сървъра за професионалната дейност на жалбоподателя, както и частичното бездействие на районната прокуратура в София - означават, че задържането на сървъра на жалбоподателя между 21 юни 2010 г. и 8 февруари 2011 г. е било непропорционално. Националните органи не са успели да постигнат необходимия справедлив баланс между легитимната цел, преследвана по наказателното дело, и правата на жалбоподателя". Затова констатира нарушаването на правото на собственост.

Що се отнася до свободата му на изразяване, съдът приема, че тук също е нарушен балансът, макар да става дума за артистично изразяване, тъй като сайтът е за аниме, а авторът му не е журналист или политическо лице.

Затова съдът в Страсбург присъжда на мъжа компенсация от 5200 евро за неимуществени вреди и още 1200 евро за разноски по делото.