Върховният касационен съд (ВКС) потвърди оправдателната присъда по делото срещу бившия кмет на бщина Родопи Йордан Шишков за безстопанственост заради изплащането на неустойки на "Интегрирани пътни системи" АД за ремонт на пътища. Това съобщиха от пресцентъра на ВКС.

С решение от 16 юни тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивната присъда от 30 май миналата година на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). Решението не може да се обжалва.

Делото е образувано по касационен протест и касационна жалба на гражданския ищец община Родопи срещу въззивната присъда на АСНС.

С присъда на Специализирания наказателен съд Йордан Шишков е признат за виновен в това, че в условията на продължавано престъпление на 29 октомври 2010 г. и на 17 януари 2011 г. в Пловдив в качеството си на длъжностно лице - кмет на община Родопи, не е положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество и от това са последвали значителни щети за общината в размер на 459 654,57 лв. Наложени са му наказанията "лишаване от свобода" за 1 г., отложено с изпитателен срок от три г., и "глоба" от хиляда лева.

Осъден е да заплати на община Родопи сумата от 459 654,57 лв. - имуществени вреди от престъплението. С въззивната присъда е отменена изцяло първоинстанционната, като Йордан Шишков е признат за невиновен. Изцяло е отхвърлен предявеният срещу него граждански иск.

Съдебният състав на ВКС не констатира да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до отмяна на постановената въззивна присъда. Всички относими към предмета на доказване материали са били предмет на задълбочено обсъждане, а тяхното съдържание - на вярна интерпретация, посочват от пресцентъра на съда.

На 16 септември 2016 г. Пловдивският окръжен съд прекрати наказателното производство, водено срещу бившия кмет на общината Йордан Шишков в частта, че съзнателно е сключил неизгодна сделка, от което е произлязла значителна вреда за общината. Отпада и обвинението за едно от деянията, включени в продължаваната престъпна дейност - разпореждане със средства с целево предназначение, несъобразно предназначението им.

Мотивът на съда за тогава е, че наказателното производство е било образувано и водено срещу Шишков, по отношение на когото за същите деяния има влязъл в сила акт - административно наказателно производство с характер на наказателно производство по смисъла на Европейската конвенция за правата на човека.