Комисията за борба с корупцията е установила конфликт на интереси по отношение на бившия директор на "Гражданска въздухоплавателна администрация" Минчо Цветков. Това става известно от решение на комисията, публикувано на сайта й.

За Цветков е установено още, че не е подал декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Става дума за Удостоверение за одобрена организация за обучение през 2014 г.

Разследването на КПКОНПИ е по сигнал от 2015 г. за това, че Цветков, като Главен директор на ГД ГВА, в периода септември 2011 г. - януари 2014 г. е тренирал и проверявал български и чужди пилоти в работно време. За това той е получавал между 45 евро и 65 евро на час. Сесиите за тренировка били по 4 часа, а за проверка по 2 часа.

От документите на КПКОНПИ става ясно, че Цветков не е отишъл на изслушването в комисията, а е предоставил писмено възражение на сигнала срещу него.

Комисията е установила, че Цветков е имал гражданско-правни отношения с частна фирма. Както и, че е извършвал проверки и тренировки по заявления на български и чуждестранни лица в тази фирма. За това той получавал съответно възнаграждение, което води до извод за наличие на свързаност между него и юридическото лице, се казва в решението на комисията.

От събраните данни е станало ясно, че Цветков е имал отношения с фирмата повече от четири години, а размерът на изплатеното в този период възнаграждение е бил 59 182.32 лева без данъците.

Установено е още, че от упражнените от него властнически правомощия е реализирана нематериална облага за същата фирма, изразяваща се в помощ и подкрепа.