Административният съд отхвърли жалбата на Румен Томов срещу решението на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на пълномощията му на кмет на община Благоевград.

От пресцентъра на Съда уточняват, че решението на избирателната комисия е постановено съобразно задължителните указания по прилагането на материалния закон за предсрочно прекратяване на кметски пълномощия, чиято задължителност може да бъде отречена единствено при обявяване на приложимия закон за противоконституционен.

ОИК прекрати предсрочно правомощията на кмета след решение на Върховния административен съд. Причината да се стигне до предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на Благоевград, е че той е пропуснал в законовия 30-дневен срок след избирането му за кмет да прехвърли фирмата си и да се заличи като търговец, въпреки че е направил тези постъпки.

Томов обаче, пусна жалба в съда, че с това решение се нарушават правата му. Съдът спря определението на ОИК до гледане на делото по същество.