Предложенията, приети с 505 гласа "за", 63 гласа "против" и 87 гласа "въздържал се", бяха подготвени в рамките на една година от Специалната комисия на ЕП относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3), съобщиха от пресслужбата на ЕП.

Заключенията на комисията обхващат както преразглеждането на системата за борба с финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци, най-вече като подобряват сътрудничеството във всички области между големия брой компетентни органи така и установяването на нови органи на ниво ЕС и в световен план.

Препоръките и забележките на ЕП включват:

  • Европейската комисия трябва незабавно да започне работа по предложение за създаване на Европейска финансова полиция и звено за финансово разузнаване;
  • Създаване на контролен инструмент в ЕС за борба с прането на пари;
  • Установяване на междуправителствен данъчен орган в рамките на ООН;
  • Констатирана е липса на политическа воля в държавите членки за справяне с данъчните измами/избягването на данъци и финансовите престъпления;
  • Реклама след 7-ми параграф
  • Седем страни от ЕС (Белгия, Кипър, Унгария, Ирландия, Люксембург, Малта и Нидерландия) показват характеристики на данъчни убежища и улесняват агресивното данъчно планиране;
  • Схемите за златни визи и паспорти постепенно трябва да бъдат прекратени, като тези предлагани от Малта и Кипър представляват висок риск за целостта на общия стандарт за предоставяне на информация;
  • Критика към Дания, Финландия, Ирландия и Швеция за поддържане на възражението срещу системата за данък върху цифровите услуги;
  • Схемата за измами "cum-ex" ясно показва, че многостранните, а не двустранните данъчни споразумения са перспективата за пътя напред;
  • Лицата, подаващи сигнали за нередности и разследващите журналисти, трябва да бъдат много по-добре защитени. Трябва да се създаде фонд на ЕС за подкрепа на разследващи журналисти.

След многобройните разкрития през последните пет години ("Люкслийкс", "Досиетата от Панама", "Футбол лийкс" и "Досиетата от рая"), Европейският парламент реши на 1 март 2018 г. да създаде специална Комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3). Приетият днес доклад приключва едногодишния мандат на комисията, в рамките на който се състояха 18 изслушвания по темата, 10 срещи за обмен на мнения с финансови министри и европейски комисари, проведоха се 4 мисии за установяване на фактите до САЩ, остров Ман, Естония, Дания и Латвия.