В публикуваното на сайта на Белия дом съвместно заявление се поемат и конкретни задължения за продължаващо военно присъствие на американски части в Прибалтийските републики и помощ за укрепването на националната им отбрана.

Тръмп потвърди и своята ангажираност с член 5 от договора за НАТО, според който нападение на член на Алианса ще се разглежда като нападение срещу всички останали държави в него.

В постигнатите договорености е и търговско споразумение за увеличаване на доставките на американски втечнен природен газ за трите държави с цел намаляване на зависимостта им от доставките на руски природен газ.

От своя страна, лидерите на трите републики- Далия Грибаускайте, Раймондс Вейонис и Керсти Калюлайд благодарят на американския президент за разбирането и помощта.