Видеонаблюдение улови специален момент от живота на щъркелите в пловдивското село Белозем - излюпването на първите малки щъркелчета за тази година. Това съобщиха от местното читалище "Просвета 1909".

Наблюдението на пернатите любимци се извършва по проект "Опазване и популяризиране на щъркелите в Белозем - Европейското село на белия щъркел в България". Това включва модерна система за видеонаблюдение на две щъркелови гнезда, разположени на покрива на сградата му. Така пред местната общественост и екипа на "Зелени Балкани" се разкрива изключително рядка гледка, осъществена чрез видеонаблюдението, разказва Елена Узунова от читалището.

На 8-и май природозащитниците са видели 4 малки щъркелчета в едно от гнездата, като записите показват, че ден преди това родителите все още мътят яйцата си. Чрез камерите може точно да се установи моментът на излюпването, допълва Узунова.

Снимка: Читалище "Просвета 1909"

Посредством модерните технологии става възможно и проследяването на историята на птиците и гнездата, които обитават. Двойката щъркели заела гнездото си на 29 март. На 30 март вече е регистрирано и първото яйце, а на 2 април в същото гнездо родители мътитли яйцата си в късния сняг, който наваля в Белозем тази година.

Установено е, че виденият на крака на единия щъркел пръстен е поставен на тази птица през 2012 година от "Зелени Балкани", когато тя е била малко щъркелче, излюпено на покрива на училище "Гео Милев" в Белозем. Там в момента гнездят около 20 двойки щъркели. По-късно през 2015 г. същата птица е наблюдавана в околностите на училището.