Русенци определят новото място за скейт площадка в града

Русенци избират мястото, на което да бъде изградена новата скейт площадка в града. Това ще стане чрез анкета, подготвена от Община Русе, която е отворена за попълване от гражданите до 4 юни (петък).

В нея ще може да се посочи една от двете алтернативни локации, предложени след срещи със скейт общността и редица огледи на експерти от строителната дирекция:
• Вариант 1 - в най-източната част на ул. "Александровска", на мястото на съборената част от казармата на 5-ти Дунавски полк
• Вариант 2 - в Парка на младежта, между ал. "Перистери" и Алпинеума

Целта е новият скейт парк да се обособи на достъпно място с чист въздух, без да се засягат подземните мрежи и да се отсича съществуваща дървесна растителност.

Желанието на Общината е наред с изграждането на фитнес и детски площадки, да бъде създадено още едно пространство за спорт и отдих на открито, и призовава всички заинтересовани граждани да попълнят анкетата или да дадат своето мнение писмено в Деловодството на общината или на имейл mayor@ruse-bg.eu до 4 юни.