"Гласове от Русе за Добруджа" е новото издание на Регионалния исторически музей в Русе. Книгата представя визуалната памет за Добруджа, тези места на памет в Русе, които притежават национални измерения, важни за всички българи. Това съобщават авторите Мариана Димитрова - уредник в отдел "Нова история", и проф. д-р Николай Ненов - директор на културната институция в крайдунавския град.

Изданието представя богата визуална картина на някои по-съществени моменти от дейността на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО) в Русе. Изображенията са от добре запазения личен архив на Иван Хаджииванов - един от първите ръководители на ВДРО, фотографии от фонда на Регионалния исторически музей, от Държавния архив и други източници.

Авторите са използвали теренни етнографски проучвания, публикувани спомени и мемоари на добруджански дейци и преселници, както и последните научни публикации по темата, които правдиво доказват водещата роля на ВДРО в Русе като център на националната борба за връщането на Южна Добруджа към България.

Авторите обясняват, че водещ момент в изданието са лицата на посланиците на Добруджа, приели участта на тази българска територия като своя лична кауза. Сред тях са известните учени - професорите Михаил Арнаудов и Петър Мутафчиев, писатели и поети като Дора Габе и Добри Немиров, духовници като митрополит Михаил Доростоло-Червенски, морските офицери Асен Тошев и Георги Купов, актьорът Сава Огнянов, швейцарецът с българско сърце Луи Айер, както и други русенци.

"Възникването, развитието и разрешаването на Добруджанския въпрос има безспорна историческа значимост не само за българската държава като цяло, но и особено за град Русе", казват специалистите от музея.