Достъпът до туристическата инфраструктура и прилежащите територии в района на поддържан резерват "Сребърна" е свободен, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда водите /РИОСВ/ в Русе.

По време на извънредното положение в страната не са налагани специални ограничения, се казва в съобщението. Препоръчва се при посещенията природолюбителите да спазват стриктно заповедите на министъра на здравеопазването и на кмета на община Силистра за противоепидемични мерки.

Посетителите в защитената територия не трябва да замърсяват с отпадъци и да безпокоят обитателите на резервата. Трябва да се спазват и разпоредбите на Закона за рибарството и аквакултурите при извършването на любителски риболов в регламентираните за целта участъци, пише в съобщението.

Защитените видове птици в резервата са в размножителен период. В момента най-активни са представителите на смесената колония от чапли, които мътят. На поколение се радват сивите гъски, които обучават малките си във важни умения за съществуването на вида.

Вероятно и къдроглавите пеликани обгрижват малки, като се има предвид, че загнездиха след втората половина на месец февруари. Тази година те са избрали закътана част от резервата и непосредственото им наблюдение е почти невъзможно. За разлика от предходната година през тази нямаше резки температурни колебания или други инциденти, които да компроментират гнездовия период. Денем пеликаните могат да се наблюдават във всички водни площи на езерото докато ловят риба.