Захари Христов е назначен на длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството със заповед на премиера Стефан Янев, съобщиха от правителствената пресслужба.

От януари 2020 г. до настоящия момент Христов работи като ръководител проекти в компании от сектора на пътната инфраструктура, а преди това близо две години е бил на длъжността главен сътрудник по европейски проекти и програми в дирекция ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" в Агенция "Пътна инфраструктура".

Христов притежава образователно-квалификационна степен "магистър" по бизнес администрация от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Със заповед на премиера Стефан Янев от длъжността заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е освободен Тодор Стоянов.

Поста заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето със заповед на министър-председателя освобождава Мариела Личева, а Стефан Славов освобождава длъжността заместник областен управител на област Стара Загора.