Валсартанът е предполагаем канцероген, касае се за потенциална канцерогенност на активната субстанция и спирането на 62 вида медикамента е превантивна мярка. Това обяви от парламентарната трибуна Асена Стоименова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за лекарствата /ИАЛ/.

Тя бе изслушана в НС по повод казуса със субстанцията валсартан на китайски производител, част от много медикаменти за лечение на хипертонични или постинфарктни състояния, и която с решение на Агенцията беше изтеглена от аптечната мрежа.

Стоименова отбеляза, че наличието на опасния примес се обяснява с промени в производствения процес от китайския производител през 2012 г., няма категорични данни, че съставката е във всички лекарствени продукти от тогава. Както и, че проблемът не е с шестгодишна експозиция.

Още на 4 юли, ден след телеконферентната връзка между всички регулатори в държавите от ЕС и Европейската агенция по лекарствата за възникнал проблем със съставката валсартан, произведена от китайски производител, и официалния сигнал от европейската агенция, писмено са уведомени МЗ, НЗОК, районните здравни инспекции, които упражняват контрол, а на притежателите на разрешения за употреба на засегнатите лекарствени продукти е издадена заповед до 24 часа да спрат доставките и продажбите на въпросните медикаменти.

От думите й стана ясно също, че не всички партиди са спрени, защото има незасегнати. У нас повече от 160 хиляди пациенти приемат тези продукти, подчерта директорът на Агенцията.

За замяна на медикаменти проф.Стоименова обясни, че актуализираният списък на незасегнатите продукти - 27 от позитивния лекарствен списък, е публикуван на сайта на Агенцията. Всеки един лекар можел да разчита и на още 138 продукта, т.е. има достатъчно налични алтернативи.

"Опасността от изтеглените лекарства е само потенциална и пациентите могат да са спокойни", изтъкна и председателят на здравната комисия в парламента Даниела Дариткова.

"Досега канцерогенност е доказана единствено върху опитите с животни, така че българските граждани могат да бъдат спокойни. Има достатъчно налични медикаменти. Те просто трябва да се доверят на своите лекуващи лекари, за да направят адекватна смяна на медикаментозната терапия. В никакъв случай да не я преустановяват", заяви Дариткова.