Президиумът на Партията на европейските социалисти (ПЕС) прие днес декларация, в която ясно заявява политическата воля на левицата за мащабни действия от страна на ЕС за справяне с последиците от пандемията. Лявото политическо семейство беше първото, подкрепило предложението на ЕК за План за възстановяване на Европа, съобщиха от пресслужбата на ПЕС.

"Моментът е исторически, а бъдещето на европейския проект е заложено на карта. Призовахме за амбициозни и мащабни действия чрез Европейски фонд за възстановяване, който да създаде условията за зелено, социално, дигитално, равнопоставено, справедливо и устойчиво бъдеще за европейските икономики и общества. Предложението, направено от Европейската комисия, носи отпечатъка на Плана за възстановяване на ПЕС и ние го приветстваме. Този амбициозен план е шансът на Европа да избегне нова рецесия, придружена от нарастващи неравенства, климатични промени и набиращ скорост популизъм," се казва в текста.

Декларацията, представена от президента на ПЕС Сергей Станишев, беше обсъдена и подкрепена от делегати на 30 партии-членки на лявото политическо семейство. В нея социалистите посочват приоритетните за тях политики и необходимите реформи за успешно излизане от кризата.

"ПЕС подкрепя от самото начало инициативата на комисарите Паоло Джентилони и Николас Шмит за създаването на Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица (SURE). Тази програма трябва да проправи пътя за всеобхватна Европейска схема за помощ при безработица, така както беше предложена в Манифеста на ПЕС за Европейските избори през 2019 г.", се посочва още в текста.

"Възстановяването трябва да създаде условия за по-равноправно и справедливо общество. Да допринесе за по-устойчив и приобщаващ социаликономически модел за ЕС, съобразно целите за устойчиво развитие на ООН. Да насочи Европа към възходяща социална конвергенция, включително по отношение на условия на труд и заплащане, зачитане на правата на работниците и профсъюзите, както и устойчива социална закрила за всички. Възстановяването трябва да бъде изградено на базата на справедливо минимално заплащане, план вече предложен от ЕК, с приоритет за преразглеждане на Младежката и Детската гаранция. За всички без надежден източник на приходи в тези трудни времена, трябва да бъде приета Европейска схема за минимален доход, приоритетна тема на Германското председателство, отчитайки икономическата ситуация и стандарта на живот във всяка страна. Тази програма ще предостави необходимата подкрепа за най-бедните семейства и ще даде нова увереност на бизнесите да запазят работни места и да възобновят производството."

Президиумът на ПЕС прие и декларация "Достъпно и качествено здравеопазване за всички". В нея представителите на левите партии отчитат, че европейският модел на универсално здравеопазване, съчетан с добрата инфраструктура и висок професионализъм на медиците, е един от най-добрите в света, но пандемията е разкрила и редица недостатъци в сферата на публичното здравеопазване. Левите са на мнение, че универсалният достъп до качествени медицински грижи са ключов фактор за сближаването между държавите-членки, но политиките на ограничения на публичните инвестиции от последното десетилетие са имали тежък ефект върху сектора на общественото здраве в ЕС.

Затова ПЕС призовава за засилване на компетенциите на Съюза в областта на здравеопазването, повече координация между страните-членки по отношение на събирането и обработването на статистическа информация, научни изследвания и иновации, доставка на материали и оборудване, подобряване на обучението, заплащането и условията на труд на лекарите и др.

Левите са на мнение, че повече усилия трябва да бъдат съсредоточени в осигуряването на здравословен начин на живот за хората и предотвратяването на болести и злополуки. Те подчертават необходимостта от усилия на европейско ниво за осигуряване на бърз и универсален достъп до качествено и достъпно здравеопазване за всички граждани, без оглед на тяхното географско положение, социално-икономически статус или възраст.