Лиляна Павлова е решила да провери изпълнението на целите, които са си поставили служебният министър Спас Попниколов и екипът му, като поставя 20 парламентарни въпроса.

"Очаквам ясни и конкретни отговори и държа на публичност и изчерпателност!", написа бившата министърка.

Ето някои от въпросите, които Павлова отправя към служебния кабинет.

1. Моля да ме информирате направена ли е проверка за недопустими дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради? Ако да - какъв вид е проверката - по документи или физическа? Колко сгради са проверени, на какъв принцип? Какви са резултатите от проверката - за колко сгради са констатирани недопустими дейности с конкретни данни относно сграда, недопустими дейности и размер на средствата за тези дейности? Какъв е общият размер на средствата за недопустимите дейности, които проверката е установила? Коя е сградата, за която представител на министерството твърди, че има "подменен асансьор"? Разработен ли е механизъм за възстановяване на средствата за извършени недопустими разходи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради? Ако да - да ми бъде предоставено копие от механизма.

2. Във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасна инфраструктура, обявено за Ваш приоритет, моля да ми отговорите на въпроса възложен ли е ремонт на виадукт на км 33 на АМ "Хемус" - долно и горно строене - дясно платно? Ако не - каква е причината, при условие, че проектът за ремонт е готов от януари 2017 г., след като през ноември 2016 г. "Автомагистрали" ЕАД с писмо уведомява АПИ за необходимост от ремонт на дясно платно на мостово съоръжение (виадукт) на 33 км от АМ "Хемус"?

3. Във връзка с оповестен доклад за състоянието на тунелите в страната и информацията за изготвени планове с мерки, препоръки и конкретни срокове за фактическото изпълнение на предложените мерки, моля да ми предоставите информация за тези планове, както и за изпълнението на мерките, заложени в тях от страна на АПИ. В случай, че има започнати дейности, моля да ми предоставите информация относно начина на тяхното възлагане и стойността на предвидените разходи.

4. Заявихте, че един от основните Ви ангажименти е ускоряването на подготовката на председателството на ЕС през 2018 г. в частта инфраструктура. В тази връзка моля да ме информирате за напредъка и изпълнените дейности от Вас в периода м. февруари - м. април 2017 г. във връзка с ангажиментите на МРРБ за подготовката на Председателството на Съвета на Европейския съюз.

Наскоро служебният министър Спас Попниколов и регионалният министър от кабинета "Борисов 2" Лиляна Павлова влязоха в задочен спор заради програмата за саниране. Попниколов обяви, че има съмнения за извършени нарушения по програмата и тя отива на прокурор. Павлова от своя страна реагира, като написа във Фейсбук, че служебният министър е изрекъл неистини в национален ефир.

Всички въпроси, поставени от Павлова, може да откриете тук >>