Парламентът прие на първо четене законопроекта на БСП за допълнение на Закона за защита от домашното насилие със 117 гласа "за" и 2-ма въздържали се.

Предвижда се на територията на всяка област да бъде открит най-малко един кризисен център за пострадали от домашно насилие, като изграждането, поддържането и управлението му да се осъществява по реда на Закона за социалното подпомагане.

От ГЕРБ подкрепиха законопроекта, но поискаха срокът за предложения между първо и второ четене да бъде максималният от 28 дни.

Виолета Желева от левицата посочи, че със законопроекта се цели по-високо ниво на закрила на лица, пострадали от домашно насилие. Предлагаме да се установи минимален брой кризисни центрове в страната, отбеляза тя.

Данаил Кирилов /ГЕРБ/ каза, че тази мярка се прилага и понастоящем в областните центрове, където има такава възможност. Ще подкрепим този законопроект, с ясното съзнание че има нужда от ясна финансова обосновка и обезпечаване на средствата за тази мярка, добави Кирилов. Той припомни, че очакват становището на Конституционния съд по Истанбулската конвенция. Смятаме, че ако ратифицираме тази конвенция, ще имаме завършена институционална и инструментална рамка за превенция и защита от домашно насилие, посочи депутатът от ГЕРБ.

Дора Янкова коментира, че законопроектът се приема навреме с оглед подготовката на държавния бюджет и ще даде възможност за работа в тази сфера. Мисля, че днес ще бъде един добър ден за отношението към българските жени, добави тя.