Продължаваме да подпомагаме българските производители. Държавен фонд "Земеделие" изплати 72,4 милиона лева на над 11 500 земеделски стопани за намален акциз на газьола. Това обяви премиерът Бойко Борисов във Facebook.

Министър-председателят уточнява, че общият бюджет на програмата е 84 милиона лева, а вторият транш от сумата стопаните ще получат в началото на следващата година.

"Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, който се използва в селскостопанско производство в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство". Ценим високо усилията на трудещите се в тази сфера и ще продължим да им помагаме", заявява Борисов.