ВМРО в Столичния общински съвет иска комисия за ревизия на дейността в гробищните паркове. Общинарите виждат нарушения и грубо погазване на законите при извършване на тъжните ритуали, съобщиха от пресцентъра на ВМРО.

Темата стана особено актуална след скандалните разкрития за извършвани незаконни погребения от служител в частна погребална агенция. Докладът, изготвен от председателя на „Патриоти за София“ Карлос Контрера е подписан и от Калоян Паргов и Веселен Калановски.

Внесен е в Столична община на 5 май тази година и е отложен за разглеждане в СОС от предишната сесия на 12 май, но се очаква да бъде обсъден утре – 26 май. В доклада подборно се описват причините, които налагат създаването на „временна комисия на Столичен общински съвет с предмет „Анализ на дейността на ОП „Гробищни паркове“:

Периодично в Столична община и Столичен общински съвет постъпват сигнали и оплаквания от граждани за нередности и нарушения както от служители на ОП „Гробищни паркове“, така и от ръководството на предприятието - директор и заместник-директори. Назад във времето въз основа на подобни данни са извършвани многократно проверки (…). В резултат от установявани нарушения, нередности, неуредици и пропуски са правени изменения в Наредбата за погребално-обредната дейност и структурата на общинското предприятие с цел подобряване на работа и недопускане на нерегламентирани практики от служители и ръководители. (...) Липсва, или по-скоро е ограничена, възможността общинският съвет да осъществява не формален, а реален контрол по управлението на общинското предприятие, спазването на Наредбата на територията на гробищните паркове и законосъобразното и целесъобразно разходване на средствата за издръжка, основен ремонт, изграждане на инфраструктура на територията на този вид публична общинска собственост. 

(...) На изпращани сигнали за нередности директорът на ОП „Гробищни паркове“ често отговаря формално, без представяне на ясни данни и отговори, включително за причините, довели до едно или друго обстоятелство. 

Темата с регламентиране на дейността и контрола над погребалната дейност отдавна е във фокуса на ВМРО. Нееднократно нередности и злоупотреби са изнасяни на сесии и пред медиите и от друг общински съветник – Димитър Антов.

В 44-тото НС депутатите от ВМРО  направиха промени в Закона за устройство на територията, които вменяват на общините задължението да регламентират гробищната дейност чрез нарочни наредби, тъй като единен закон в тази сфера все още няма. Тази промяна беше приета остро от погребалните агенции, които тогава даже излязоха на протест в центъра на София.

Последните скандални разкрития за нелегални погребения обаче за пореден път доказват нуждата от единно законодателство и строг контрол от страна на държавата над траурните услуги, отбелязват от ВМРО.