Създават се две нови структури в състава на Българската армия - Командване за логистична поддръжка и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана. Това става възможно с приемането на второ четене на промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, предава БТА.

Командването за логистична поддръжка е на пряко подчинение на командира на Командването за логистична поддръжка; Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана - на командира на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.

Съвместното командване на силите, командванията на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и на Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана се ръководят от командири, подпомагани от щабове, които формират оперативното ниво за командване и управление в Българската армия.

С промените се разширяват правомощията на началника на отбраната като той вече ще упражнява непосредствено ръководство на командирите на командвания и командирите на трите вида въоръжени сили. Началникът на отбраната ще разработва и плановете за действие на въоръжените сили, активиране на силите и изпълнение на конкретен план.

Командирите на Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, ВВС, ВМС, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана са непосредствено подчинени на началника на отбраната и осъществяват командването и управлението на подчинените им военни формирования.

Определят се ясно и функциите на Щаба на отбраната като се подпомага началникът на отбраната при определяне на необходимите отбранителни способности, използване на въоръжените сили, подготовка на войските и силите и разработването на стратегически прогнози, анализи, военни оценки и препоръки за вземане на решения в областта на отбраната.

При използване на въоръжените сили Щабът на отбраната подпомага стратегическото ниво на командване и управление, прие НС.

Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана са юридически лица на бюджетна издръжка.

В шестмесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет и министърът на отбраната приемат подзаконовите актове по прилагането му. Основните промени от закона влизат в сила от 1 септември 2021 г. с някои изключения.