Ракитово се вдигна на протест срещу отстраняването на кмета си.

Георги Холянов получи подкрепа от жителите на общината, които тази вечер се събраха на организиран от гражданите протест в социалните мрежи. Повече от 200 души излязоха на площада, а близо 400 са подписали петиция, за да изкажат своята съпричастност към кмета на община Ракитово, който беше отстранен от длъжност с решение на Общинската избирателна комисия. Мотивите на партийните представители на комисията след попаден сигнал са, че кметът управлява търговски дружества след встъпването си в длъжност.

Хората, дошли да подкрепят Холянов, останаха час и половина на площада пред общината, носейки плакати, призоваващи към справедливост и истинност на твърденията на ОИК, че кметът е нарушил закона.

Самият Холянов дойде, за да благодари на събралото се множество и ги увери, че, " въпреки опитите за дискредитирането му, той ще продължи да работи за благото на общината и нейните жители, дори с още по-голям хъс и желание за промяна".

Снимка: Фейсбук

Казусът с Георги Холянов и неговото отстраняване

Общинската избирателна комисия (ОИК) Ракитово заседава по повод подаден сигнал срещу Георги Холянов от името на Димитър Делиев, който касае твърдение, че е управител и едноличен собственик на три търговски дружества, а именно "Цвета къмпани", "Кос - Хол 1" и "Кос - Хол 2", което по смисъла на закона е нарушение, тъй като кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност, да бъдат контрольори, управители и прокуристи на търговски дружества по време на своя мандат.

Сигналът, подаден в Комисията е напълно неоснователен, тъй като откакто е кмет не е нито управител, нито прокурист, търговски пълномощник или управител на посочените дружества. Никога не е упражнявал дейност като едноличен търговец, съдружник в събирателно дружество или неограничено отговорен съдружник в командитно дружество и т.н., твърди самиият той.

Освобождаването ми като управител в търговските дружества, без да прехвърлям дяловете си, е изцяло съобразено със закона и актуалната съдебна практика на Административния съд в Пазарджик, добавя Холянов.

Нзабавно след избирането му за кмет на общината е предприето освобождаването му като управител на притежаваните от него търговски дружества, както и освобождаването му като управител на два клона към едно от тези дружества, с което той твърди, че напълно е изпълнил изискванията на закона.

Георги Холянов ще обжалва в съда решенията на ОИК.