Кметът на Ракитово Георги Холянов бе отстранен от длъжност на продължило до късно снощи заседание на Общинската избирателна комисия. Георги Холянов е свален от длъжност с 6 гласа "за" срещу 4 "против".

Дотук се стигна след сигнал от Димитър Делиев, според когото градоначалникът е едноличен собственик на три търговски дружества, а именно "Цвета къмпани", "Кос Хол 1" и "Кос Хол 2", което по смисъла на закона е нарушение, тъй като кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност, да бъдат контрольори, управители и прокуристи на търговски дружества по време на своя мандат. За управител на трите дружества е вписана Сузана Холянова - съпруга на кмета.

Решението на ОИК може да бъде обжалвано. По информация на БНТ то ще бъде атакувано от Холянов в следващите дни.

Георги Холянов встъпи в длъжност кмет на община Ракитово на 11 юли тази година. Като независим кандидат той спечели частичните местни избори на 3 юли. Тогава за него гласуваха 2516 души от общо 4602 избиратели. Кметът трябваше да довърши мандата на баща си - Костадин Холянов, който бе отстранен от поста заради конфликт на интереси и разследване. Той обжалва отстраняването си, но почина преди да излезе решението на на Върховния административен съд.

Предстои Общинският съвет в Ракитово да избере временно изпълняващ длъжността кмет, до провеждането на редовни местни избори в края на следващата година.

Кметът: Не съм нарушил закона и ще обжалвам решението на ОИК

"На късно заседание тази вечер, Общинската избирателна комисия взе решение за отстраняването ми като кмет на община Ракитово.

Това стана седмица след внасянето на сигнал срещу мен от името на Димитър Делиев.

Още тогава застанах пред вас, за да ви информирам за случващото се, а именно, че сигналът касае НЕВЯРНО твърдение, че съм управител и едноличен собственик на три търговски дружества, а именно "Цвета къмпани", "Кос Хол 1" и "Кос Хол 2", което по смисъла на закона е нарушение, тъй като кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност, да бъдат контрольори, управители и прокуристи на търговски дружества по време на своя мандат.

Отново повтарям, че сигналът, подаден в Комисията е напълно неоснователен, тъй като откакто съм кмет, не съм нито управител, нито прокурист, търговски пълномощник или управител на посочените дружества. Никога не съм упражнявал дейност като едноличен търговец, съдружник в събирателно дружество или неограничено отговорен съдружник в командитно дружество и т.н.

Освобождаването ми като управител в търговските дружества, без да прехвърлям дяловете си, е ИЗЦЯЛО съобразено със закона и актуалната съдебна практика на Административния съд в Пазарджик.

Към момента лично не извършвам търговска дейност по смисъла на ТЗ, не съм управител, контрольор, прокурист, търговски представител, посредник, синдик, ликвидатор в търговски дружества, не участвам в надзорни съвети и управителни и контролни органи на такива.

Въпреки опитите по всякакъв начин да бъда дискредитиран, омерзен и опозорен, аз ще продължа да работя за благото на общината и нейните жители. Битките ме правят още по-уверен, че съм на прав път. Пътят е един, и колкото и да е трънлив, вярвам, че заедно ще го извървим и ще направим община Ракитово едно по-добро място за всички нас!

Благодаря ви за доверието и подкрепата!", коментира във Фейсбук Георги Холянов.

В четвъртък в Ракитово предстои граждански протест в подкрепа на отстранения кмет.