Бизнесменът Иво Прокопиев отговори на публикуваното писмо на председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров до президента на "Репортери без граници". Той иска да бъдат допуснати международни наблюдатели от ЕС по случая му и припомня, че води дело със съпругата му в Страсбург. 

Изявлението на г-н Сотир Цацаров е само още едно доказателство за продължаващата политическа репресия срещу мен и съпругата ми Галя Прокопиева, прикрита зад привидно законни действия на репресивен държавен орган. Тя е очевидно продиктувана от необходимостта да се повлияе на независимата редакционна политика на изданията "Капитал" и "Дневник" и тяхната критична позиция към нередностите във властта, твърди Иво Прокопиев. 

"Всички действия на прокуратурата срещу мен и фирми, в които съм инвестирал, докато г-н Цацаров беше главен прокурор и в момента, като председател на КПКОНПИ, са вероятно законни като процедура, но напълно незаконни по същество и представляват много грубо погазване на правото. Те безусловно целят оказване на натиск. Никой друг ответник в производствата на КПКОНПИ не е подлаган на подобна медийна атака и прогласяван пред медиите и обществото за виновен, без някога съд да се е произнасял, че има извършено нарушение на закона

Не са аргумент в полза на тезата на г-н Цацаров твърденията, че съд е постановил обезпечителните мерки. При обезпеченията съдът нито може, нито проверява фактическите твърдения на КПКОНПИ, а именно те са тези, които обосновават наличието на несъответствие в размер на 150 000 лв. и дали то е незаконно", твърди Прокопиев.

По закон, Съдът е лишен от право да проверява фактическите изводи на КПКОНПИ и е обвързан от тях. Поради което не той, а КПКОНПИ са тези, които упражняват фактически и юридически цялата политическа репресия, облечена под формата на привидно правни съдебни актове, коментира още бизнесменът. 

По същество, претенциите за конфискация и т.нар. обвинение за пране на пари, са основани единствено на твърдението, че при сделката за приватизация на "Каолин" преди 20 години е имало нарушения. За обратното, че при сделката за Каолин няма никакви нарушения има влязло в сила окончателно съдебно решение, потвърдено на три инстанции, включително и от ВКС. Прокуратурата и КПКОНПИ напълно произволно игнорират това съдебно решение, заявява Прокопиев. 

По повод приватизацията на акции на ЕВН на борсата, обвинението срещу мен е още по-нелепо и изсмукано от пръстите. То е за изказване на тристранния съвет през 2009-та година, като представител на работодателите, по повод антикризисните мерки на правителството. Нямам никакво участие в последвалите години по-късно събития свързани с приватизацията на ЕВН. В този период дори не съм живял в България, заявява Прокопиев. 

И, да, действията на прокуратурата и на КПКОНПИ срещу мен и семейството ми са незаконни и репресивни.

Ако г-н Сотир Цацаров продължава да твърди обратното, нека да допусне международни наблюдатели от ЕС по всички казуси свързани с мен и натиска върху "Капитал" и "Дневник", за да може обществото да получи независима външна оценка.

За да защитим правата си на български граждани и граждани на ЕС, със съпругата ми Галя водим дело срещу България от Международния съд по правата на човека в Страсбург, заключава Прокопиев.