Г-н Димитров, как ще се отрази на бюджета на страната и осигурителната система едно увеличение на минималната пенсия от 180 или 200 лева? Справедливо ли е да бъде увеличена само минималната пенсия или всички трябва да бъдат индексирани?

Ние считаме, че съществуващата структура на размера на пенсиите, е един показател на обществото към хората, както ги наричаме в заслужена почивка. 20% получават пенсия до 161 лева. Близо 40% от тях получават до 200 лева, а до 300 лева - повече от половината - 66%. Ако можем да говорим за високи пенсии между 500 и 900 лева - получават само 14% от пенсионерите.

Очевидно е, че при това състояние на нещата трябва да се пристъпи към решаване на проблема с пенсиите на хората, но друг е въпроса как ще се направи. Увеличението до 200 лева, бяха показани разчетите, ще струва между 200 милиона - 250 милиона годишно. Друг е въпросът как ще бъде за тази година. Това не е голяма сума. Ако не се индексират останалите пенсии, ще се нарушат много сериозно основни принципи на осигурителната система.

Това са принципите за равнопоставеност и справедливост. Т.е. как ще обясним на пенсионерите защо увеличаваме пенсията само на тези до 200 лева, а не и на останалите?! Ако се приеме предложението, което се направи от БСП за индексиране на всички пенсии, а и което и патриотите поставиха, това ще струва на бюджета не по-малко милиард и осемстотин лева. Като прибавим и тези 200 милиона стават около 2 милиарда лева.

Ако към тези суми прибавим и годишната индексация, значи около 2 - 2,5 милиарда лева годишно през следващите години ще са необходими да се изпълни това предложение. Аз лично считам, че бюджетът на НОИ не е готов да поеме това увеличение. Още повече, че това ще наложи да се преразгледа републиканския бюджет и от там да се търсят резерви за увеличение на бюджета на държавното обществено осигуряване.

Какво е решението за инвалидните и социалните пенсии?

В последно време инвалидни пенсии, е една от темите, която се дискутира много. Инвалидни пенсии е справедливо да има и такива пенсии трябва да се отпускат, тъй като това е един от осигурителните рискове в осигурителната система. Друг е въпросът, че в последните години с промяна на условията за пенсиониране техният брой рязко се увеличи и сега получават повече от 450 000 души такива пенсии, а общият размер за тях е около милиард и 400 000 лева.

Отново искам да кажа, че не бива да създаваме впечатление, че отпускането на инвалидни пенсии ще се прекрати. Но заедно с това, ние очакваме от правителството да представи пакет от мерки, с които да се обективизира процеса на отпускането на инвалидните пенсии. Не считам, че резерва, който ще се освободи от преразглеждане на сегашния режим, е достатъчен за увеличение на минималните пенсии и на всички останали. Средствата са далеч по-сериозни.

Как мислите възможно ли е увеличение на бюджета и това за сметка на кого ще бъде?

Бюджетът за тази година е гласуван. Актуализация на бюджета, ако се направи и не се намерят резерви в самата осигурителна система, а считам, че такива няма, трябва да се актуализира и бюджета на държавното обществено осигуряване. Очевидно е, че бъдещето правителство ще взимат тези решения, но трябва да имат предвид от кого ще вземат тези средства. Не считам, че с увеличение на събираемостта и с други административни мерки, това увеличение на пенсиите, което е предвидено, може да се компенсира. Очевидно е, че трябва да има ново преразпределение на бюджета.

Вчера президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви също, че по-справедливия вариант е индексиране на всички пенсии. 

АНКЕТА: Трябва ли само минималната пенсия да бъде увеличена?