Броят на преждевременните раждания за съжаление нараства през последните 20-30 години, той варира, но за страната ни е около 10%. Това каза за БТА проф. д-р Алексей Савов, генетик и началник на Националната генетична лаборатория.

Медицинският специалист участва днес в конференция "Родени твърде рано: медицински и социални аспекти в развитието на недоносените деца", организирана от фондация "Нашите недоносени деца" в партньорство с Българската асоциация по неонатология (БАН). В рамките на форума лекари и родители обменят професионален и житейски опит по проблемите на недоносените деца.

Проф. Савов посочи, че факторите за раждане на недоносени бебета са много, но основните могат да бъдат обединени в две групи - медицински и социално-икономически. Към медицинските спадат здравният статус на родителите, възрастта им, историята на техните заболявания и други. Към социално-икономическите могат да се отнасят доходите, образованието, както и грижата на човек за себе си и своето здраве, посочи специалистът.

"Виждате колко разнообразни могат да бъдат факторите", каза проф. Савов. Той отбеляза, че статистиката е сходна, но все пак различна за различните европейски страни, като България не е нито на челните, нито на последните места.

Според проф. Савов в някои случаи пандемията от COVID-19 може да е изиграла благоприятна роля за намаляване на броя на преждевременните раждания в някои страни. Обяснява го със социалната изолация и по-честото оставане вкъщи, което намалява стреса от околния свят върху бременните жени. "Бидейки в по-спокойна ситуация, извън ежедневния стрес от високия ритъм на живот в нашето съвремие, те могат по-спокойно да износят бременността. Подобна зависимост обаче трудно се доказва, тъй като стресът не е измерима величина", уточни проф. Алексей Савов.

Сред темите, обсъждани на конференцията "Родени твърде рано: медицински и социални аспекти в развитието на недоносените деца" са: Генетични фактори, свързани с риск от преждевременно раждане; Скрининг и превенция; Усложнения при бременността, които са предотвратими; Ваксини и имунопрофилактика при недоносените деца.

Събитието е по повод на изминалия 17 ноември - Световен ден на недоносените деца и цели по-добрата информираност на обществото по отношение на раждането и отглеждането на преждевременно родени деца. Негов фокус е проследяването им, така че да се гарантира оптималното им развитие и пълноценно израстване.