Комисията на енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие новите цени на ВиК услугите за 2019 г. С решението актуализираните цени влизат в сила от 1 януари.

С 12 стотинки се повишава цената на водата във Варна, в Пловдив услугата поскъпва минимално със стотинка и половина на кубик. В столицата водата ще поскъпне с 23 стотинки от 2,35 стотинки на 2,58 стотинки на кубик. В Кърджали ще има поевтиняване на водата, защото водното дружество там не е изпълнило изискванията за инвестиции в района. В Бургас от 2,72 стотинки водата скача до 3 лева.

Общо 27 ВиК дружества ще актуализират цените си. 

Природният газ също поскъпва с 3,51%. Промяната няма да се отрази на цените на топлинната енергия. Без промяна остават и цените на електрическата енергия за битовите и небитовите потребители на регулиран пазар.

От КЕВР съобщават още, че независимо от повишението с 3,51% реалното увеличение за битовите и за стопанските клиенти, ползващи природен газ, ще бъде под 2 процента. Причината е, че цените за достъп, пренос, разпределение и снабдяване не се променят.