Полицаи попречиха на протестиращи да нахлуят в сградата, където се помещава Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Очаква се на закрито заседание днес да бъде окончателно решено с колко да поскъпнат водата и природният газ от 1 януари 2019 г.

Групата недоволни, начело с бившия депутат Велизар Енчев, бяха предупредили още вчера, че от 10.00 часа до 14.00 часа ще блокират достъпа до КЕВР с цел да попречат на членовете на комисията да влязат в зала. Столична община е официално уведомена за протеста. Демонстрантите са категорични, че ако увеличаването на цените е решение на проблема, то пада върху гърба на хората, които трябва да ги плащат.

Според предварителните разчети на комисията цените на водата трябва да се повишат с до 10%, а природният газ да поскъпне с 3,5 на сто.

Вече е известно, че след Нова година 26 ВиК дружества ще продават водата на по-високи цени. Най-голям скок, с 10 процента, се предвижда в София и Бургас. След повишението най-скъпа ще стане водата с Шумен - 3,40 лева за кубик. Над 3 лева ще плащат и потребителите във Варна, Враца, Добрич и Силистра.

Тези цени са пределните, каза председателят на регулатора Иван Иванов и обясни: "Ние определяме пределни цени на водата, за да няма някакви още по-големи скокове. Самите кметове и общински съвети могат в диалог с ВиК операторите да поискат отлагане на увеличението или то да бъде по-малко."

Същевременно Националният статистически институт съобщи, че общият индекс на цените на производител през ноември 2018 г. нараства с 3.4 на сто в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.8 на сто, и в преработващата промишленост - с 2.7 на сто, докато в добивната промишленост е отчетено намаление - с 3.6 на сто.

Снимка: Иван Григоров, Dir.bg

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.5 на сто, производството на химични продукти - с 4.1 на сто, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4 на сто. По-ниски цени са регистрирани при производството, некласифицирано другаде - с 0.3 на сто.

Снимка: Иван Григоров, Dir.bg

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през ноември 2018 г. се понижава с 0.3 на сто спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0.8 на сто, а покачване се наблюдава в добивната промишленост - с 1.3 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.8 на сто.

Снимка: Иван Григоров, Dir.bg

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост е отчетено при производството на мебели и при производството на изделия от каучук и пластмаси - по 0.7 на сто. Повишение е отбелязано при производството на химични продукти - с 1.2 на сто, и при производството на лекарствени вещества и продукти и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 0.4 на сто.