БДЖ да изготви аварийна краткосрочна програма за спасяването на железопътната услуга от недостиг на работоспособен подвижен жп състав, която да бъде финансово обезпечена от правителството. Около това мнение се обединиха на форум, организиран от Научно-техническите съюзи в транспорта /НТСТ/, Форумът за Балкански транспорт и инфраструктура /ФБТИ/, Националното сдружение-общество на инженерите по железен път /НСОИЖП/ и други неправителствени организации. В заключителен документ експерти, бивши министри и ръководители на дружеството направиха анализ на състоянието на БДЖ, което определиха като крайно тежко.

Пътническите вагони са остарели, с над 40-годишна възраст на 60- 70 процента от състава, 187 от общо 259 товарни вагона са в изолация, което е близо 52 на сто, заради заложени по план, но неизпълнени ремонтни дейности. По думите на инж. Ясен Ишев, председател на Научно-техническия съюз по транспорта, въпреки реорганизацията и преструктурирането на БДЖ от 2002 г. насам нещата не се променят, а причината е отсъствието на държавата от този процес.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията не кандидатства за закупуването на подвижен състав по европейски средства и това според него е притеснително. Експертът смята, че колкото и ръководства да се сменят в железницата, това няма да доведе до подобряване на положението, докато не се вземат конкретни решения за преодоляване на кризата в сектора.

На дискусия с журналисти днес в НТСТ експертите изложиха своите предложения и препоръки, нетърпящи според тях отлагане, защото "железницата бавно умира". Те ще бъдат поставени за обсъждане на кръгла маса през януари следващата година, в присъствието на ресорните министри, вицепремиер, ръководителите на БДЖ и НТСТ.

Сред основните препоръки е изготвянето на средносрочна програма /2020- 2027 г./ с основни цели и параметри за развитие на жп сектора, съгласувана с целите на ОП "Транспортна свързаност". Експертният форум подкрепя още идеята МТИТС да включи БДЖ за кандидатстване по програми на ЕС за купуване на подвижен състав по примера на метрополитена и полските железници.

Форумът подкрепя министър Росен Желязков за преобразуване на холдинг БДЖ ЕАД, като предлага създаването на единно БДЖ ЕАД за пътнически и товарни превози. Проблемът с кадрите е изключително сериозен и Висшето транспортно училище и университетите трябва да работят за повишаване на квалификацията и мотивацията на работещите в структурите на БДЖ, препоръчва още форумът.