Тайни агенти на ДАНС ще бъдат внедрявани в институции и частни фирми. Те ще могат да влизат в ролята на адвокати, художници, счетоводители и други, упражняващи свободни професии. Назначаването им ще става без знанието на работодателя. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за ДАНС, публикувани на сайта за обществени консултации strategy.bg.

Основният аргумент за предлаганите промени са последните изменения в антикорупционния закон, с които специализираната дирекция в ДАНС за противодействие на корупцията по високите етажи на властта бе включена в новата Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. В нея са предложени и промени, отнасящи се до агентите под прикритие.

Съгласно сегашната уредба дейността под прикритие се осъществява само в държавни органи, организации, както и в юридически лица. Предлаганите промени предвиждат по-широко поле за тайната агентура.

Досега шпиони можеше да са само преминалите първоначална професионална подготовка и притежаващи разрешение за достъп до класифицирана информация. Предлага се тези две изисквания да отпаднат и по този начин на практика всеки агент на ДАНС да може да бъде "под прикритие".

Най-съществената промяна е, че в досегашната уредба се изискваше разрешение и участие на ръководителя, в чиято структура ще бъдат внедрени. Текстът гласи, че служителите на агенцията се назначават на прикритие по служебно или по трудово правоотношение от съответния ръководител на държавен орган, от управителния орган на организацията или юридическото лице, по искане на председателя при спазване разпоредбите на Закона за държавния служител, Кодекса на труда или съответния специален закон. С промяната се предвижда служители на агенцията да се назначават под прикритие по начин, който не го застрашава от разкриване.

"Констатираната липса на правна възможност за организиране на прикритие в структури без съгласието на съответния ръководител може да създаде затруднения и пречки за своевременното придобиване на информация, необходима за защита от посегателства срещу националната сигурност, особено в повишената и отчетена в световен мащаб опасност от терористични атаки и повишена активност на разузнавателните служби на държави от т. нар. трети свят", е записано като мотив за промените, подписани от премиера Бойко Борисов след предложение на председателя на ДАНС.

Служителите под прикритие ще имат право на отпуски при условията и в размерите, предвидени за длъжността, на която са назначени.