Общинският съд в Карпантра, департамент Воклюз, единодушно реши, че суровият реализъм и натурализма, характерни за писателя, не бива да се асоциират с детско заведение.
Не е особено престижно да кажеш, че си "бил възпитан в Зола", заключи съдебният състав.
В своите произведения легендарният френски писател, сравняван често с Чарлз Дикенс, изобразява суровия живот на френската работническа класа в процеса на индустриалната революция.
"Литературата може сериозно да увреди психическото здраве на вашите деца. Издателите ще трябва да сложат този надпис върху книгите", шегува се френският вестник "Фигаро" по случая.
Детската градина е преименувана на "Малките сладури".