Всяка заплаха за използване на взривно устройство се приема за истинска. Това гласи първата точка от общо 25 в новата процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект за обществено ползване с масово пребиваване на хора, оповестена от МВР. 

Правилата са въведени със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев от 31 март т.г. след серията бомбени заплахи срещу стотици училища в страната. Директорите на учебни заведения и регионалните инспекторати по образованието вече са запознати с новата процедура.

Документът се състои от 25 точки, като изрично се посочва, че той не се прилага след оценка от компетентните държавни органи на естеството и източника на заплаха и след разпореждане на главния секретар на МВР или ръководителя на службата за сигурност, отговаряща за обекта.

При заплаха за бомба веднага се уведомяват органите на реда чрез позвъняване на спешния телефон 112. Пристигналите на място полицаи дават разпореждания и указания какво следва да се направи, се казва още в процедурата и се посочва, че предварително определени служители в съответния обект правят съвместен оглед с дошлите на място представители на МВР.

При заплаха за взривно устройство служителите на обекта трябва да направят "бърз оглед" на помещенията и площите, в които се намират, за наличие на пакети, предмети или багаж със съмнение за взривно устройство. При установяване на съмнителни предмети "незабавно се извеждат намиращите се в близост до тях хора", като се осигурява безопасен периметър около предмета до пристигане на полицията.

"В случай, че ръководителят на обекта откаже извършването на проверка за наличие на взривно устройство и/или откаже извеждането на хората от обекта, на същия се съставя акт за неизпълнение на полицейско разпореждане по смисъла на чл. 257 от Закона за Министерството на вътрешните работи", пише в протокола.

Точка 14 специално указва, че ако при огледа бъде открит съмнителен пакет, багаж или предмет, то той не бива да се приближава или докосва. А според точка 20 при евакуация хората трябва да вземат личния си багаж, но да оставят вратите и прозорците на помещенията отворени.

Цялата процедура за действие и поведение при бомбена заплаха може да прочетете ТУК