Подценяване на риска падане от височина е причина за половината от тежките инциденти на работното място в строителството, които почти винаги водят до трайна неработоспособност или до смърт. Това показва анализ на контролната дейност на Главна инспекция по труда, съобщават от пресцентъра на ГИТ.

С цел превенция на този риск Агенцията организира днес Национален ден за безопасна работа на височина. В рамките на деня наличният състав на Инспекцията по труда проверява обекти, на които се извършват строително-монтажни работи на височина.

Необезопасени скелета, отвори в конструктивни елементи и контури на етажни плочи на строителните обекти и неизползване на лични предпазни средства са сред най-честите нарушения, установявани в сектора. В същото време тези нарушения са основната причина за падане от височина при извършване на строително-монтажни работи.

През 2018 г. ИА ГИТ е разследвала 20 инцидента в резултат от падане от височина, от които 10 са били със смъртен изход.

Данните за трудовите инциденти на Инспекцията по труда не са идентични с тези на НОИ за трудовия травматизъм, тъй като контролните органи на Агенцията участват в разследването само на част от трудовите злополуки от една страна. От друга - проверяват и инциденти с лица, които нямат осигуряване за риска трудова злополука и съответно не се признават за злополуки, допълват от ГИТ.

Една от причините инцидент да не бъде признат за трудова злополука е липсата на трудов договор. За да бъдат гарантирани трудовите и осигурителните права на работещите, те не трябва да се съгласяват да работят без сключен писмено и регистриран в Националната агенция за приходите трудов договор. Инспекцията по труда разследва и инциденти със собственици на дружества и управители, които също не се признават за трудови злополуки, допълват от ГИТ.