Образно казано, това е денят, в който гражданите спират да работят за правителството и започват да работят за себе си. Датата е символична и показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано – нарича се Ден на свобода от правителството, а по-света е известна като Tax Freedom Day.

След като Народното събрание прие Бюджет 2018 се обърнахме към Петър Ганев, за да ни каже предварително какво да очакваме за следващата година.

„Не очакваме сериозна промяна в Деня за свобода от правителството на базата на първите впечатления от приетия преди часове нов бюджет на държавата. Точният ден ще бъде съобщен през първата седмица на 2018 година, но отсега може да се каже, че той отново ще е някъде през май“, каза за Dir.bg Ганев.

Експертът посочи, че алтернативният бюджет, който в института са подготвили, се различава от правителствения вариант в няколко направления.

„Ние смятаме, че догодина, на базата на очаквания икономически ръст и приходите в хазната държавата не би трябвало да завършва с дефицит, а с излишък. Така ако в предложението на финансовото министерство се предвижда дефицит от около 1 милиард лева, според нас в края на годината ще имаме излишък от около милиард лева“, уточни той.

Другата разлика е в препоръката на експертите да не се вдига осигурителната тежест, за да се насърчи бизнеса и стимулира растежа на икономиката.

„Трябва да използваме добрата икономическа конюнктура и да заделим средства за други, по-лоши времена“, препоръчват още експертите от ИПИ.