Административни сгради на ВиК Хасково ще бъдат с ограничено електрозахранване поради просрочени задължения от над половин милион лева за доставена електроенергия, съобщиха от EVN Електроснабдяване, което е доставчик от последна инстанция.

Мярката ще влезе в сила от 25-ти ноември, в случай че до 23 ноември ВиК-Хасково не изплати просрочените задължения.  Изключването на електрозахранването ще засегне общо 9 административни обекта на водното дружество - в Хасково, Симеоновград, Любимец, Ивайловград и Тополовград. Водоснабдяването няма да бъде засегнато.

Като последваща мярка и в случай на липса на реакция за пълно изплащане на сумата за консумирана електроенергия, ЕVN Електроснабдяване-ДПИ ще бъде принудено да пристъпи до изключване на тока и на други обекти на ВиК Хасково като касови салони, работилници и други.

До крайната мярка се стигна след като не е намерено решение и не е налице поемане на ясен ангажимент за покриване на задълженията, както и за подсигуряване на средства за последващите задължения за електроенергия на водното дружество. Както и досега, компанията продължава да информира за своите действия кмета на община Хасково, областния управител и ВиК Холдинг, принципал на ВиК Хасково, допълват от EVN.

ВиК Хасково се снабдява с електрическа енергия от EVN Електроснабдяване в качеството му на Доставчик от последна инстанция (ДПИ) oт август 2021 г. Причината е прекратяване на договора с дотогавашния доставчик на електроенергия от свободен пазар към водното дружество, което след това не успява да сключи договор с нов доставчик от свободен пазар. Съгласно нормативната база в такъв случай обектът се снабдява от ДПИ, който доставя електроенергия на онези небитови клиенти, които не са избрали търговец на свободния пазар.

Вик Хасково срещна трудности със заплащането още за първата си фактура за август 2021 г. към EVN Електроснабдяване. Тогава, отчитайки обществена роля на водното дружество за гражданите на Хасково и региона, ЕVN Електроснабдяване-ДПИ прие да сключи спогодба за разсрочено плащане на фактурата за август 2021 г.

Следващата фактура за септември 2021 г. с краен срок за плащане 25 октомври обаче беше платена само частично и със закъснение. След спазване на всички заложени срокове за информиране, преговори и предупреждение ЕVN Електроснабдяване-ДПИ беше принудено да пристъпи към подаване на заявка за ограничаване на захранването за сгради на Вик Хасково от 25 ноември, обясняват от електроразпределителното дружство.