Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проследява фуражна суровина от Бразилия със съмнение за наличие на салмонела. Информация за нея е получена чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) на 26 юли.

Хърватия разпространи информация за установени доставки на територията на Европейския съюз на фуражна суровина - соев шрот със съмнение за наличие на микробиологично замърсяване със салмонела. Засегнатата фуражна суровина е с произход Бразилия. На 21 август чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи към Европейската комисия Румъния уведоми, че част от този соев шрот е доставена до 7 оператора в България, съобщиха от БАБХ.

Агенцията е предприела незабавни действия. В момента се извършва проследяване на соевия шрот, обект на нотификацията и произведените комбинирани фуражи, в които е вложен същият, с цел установяване дали в доставеното количество има замърсявате със салмонела.

Салмонелата е микроорганизъм, който е неравномерно разпределен (гнездово) във фуражите. Всички оператори по веригата, при които се извършва проследяване, са оказали пълно съдействие.

Днес Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи е информирала, че пробите от останалото налично количество от засегнатия соев шрот в складове в Румъния показват отрицателни лабораторни резултати за микробиологично замърсяване със салмонела.