Над 30 са подадените такива декларации до момента, обясни Боряна Георгиева от НАП, предаде „Фокус”. За да използват тази услуга, клиентите трябва да притежават електронен подпис или да упълномощят друг, който има електронен подпис, да подаде декларацията им вместо тях. Фирмите, които подадат декларация за облагане с корпоративни данъци по електронен път, ползват отстъпка от 1% върху сумата от дължимия данък, но не повече от 1000 лв.

Още една нова услуга, която НАП ще предложи на своите клиенти от 10 февруари, е декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод. Тази услуга дава възможност формулярът да бъде изтеглен от интернет страницата на НАП и да бъде попълнен „офлайн”. При разпечатването й се генерира т. нар. „баркод”, който съдържа цялата информация, попълнена от клиента в декларацията. Така че не е необходимо служителите на НАП ръчно да въвеждат данните от декларацията в системата, а директно при сканирането на баркода, данните се прехвърлят в информационната система на НАП. Освен това в полетата на декларацията са заложени допълнителни контроли, които гарантират, че няма да бъдат допуснати чисто технически грешки. Използването на тази услуга гарантира вярно и точно попълнена информация в декларация.

До момента са приети 16 347 декларации за облагане на доходите на физическите лица в цялата страна. От тях 641 са по електронен път. Всеки, който подаде декларацията си чрез интернет, подписана с електронен подпис, ползва отстъпка от 5 % при заплащане на дължимия данък до 30 април 2010 г.

От НАП напомнят хората да не изчакват крайния срок, както и да използват алтернативните начини за подаване на декларации – чрез пощата с обратна разписка, на място срещу входящ номер в над 400 станции на „Български пощи” в цялата страна, както и чрез интернет, подписани с електронен подпис.

94 декларации са подадените декларации с посочени облекчения за млади семейства. Вече са подадени и декларации от лица, които са посочили, че са взели заеми други лица.